Welkom

In een paar zinnen geven wij de belangrijkste kenmerken van onze school aan:

  • Wij zijn een openbare basisschool, dat wil zeggen een school voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar, een school voor iedereen, ongeacht levensovertuiging, godsdienst of maatschappelijke achtergrond. Er kan, als de ouders dat wensen, bij voldoende belangstelling vanaf groep 7 aan godsdienstlessen worden deelgenomen.
  • In onze school is alles zo gestructureerd, dat alles voor het kind te overzien is, de kinderen elkaar kennen en dat het kind zich veilig voelt.

Wat willen wij op onze school?

  • Wij willen dat de kinderen daadwerkelijk iets leren in een veilige, prettige en kindvriendelijke omgeving. In de onderbouw gaat dat natuurlijk meer spelenderwijs dan in de bovenbouw.
  • Wij willen dat de kinderen zich op eigen niveau ontwikkelen.
  • Alle kinderen krijgen dezelfde basisstof die bij hun groep hoort. Dit is een basispakket van allerlei vaardigheden en een bepaalde kennis. Er wordt gewerkt op drie niveaus.
  • Voor de zwakke kinderen hebben wij hulpprogramma’s en voor de vlotte kinderen is er voldoende verdiepings- en verrijkingsstof, zodat ook zij zinvol en gemotiveerd kunnen werken.
  • We hebben onze school zo gestructureerd, dat de kinderen alles kunnen overzien, elkaar kennen en zich veilig voelen.

.. Een open en gemoedelijke sfeer
.. Een enthousiast en betrokken team
.. Veilige school
.. Ontwikkeling van een integraal Kindcentrum
(kinderopvang, onderwijs, buitenschoolse opvang onder één dak)
.. Rekenen, lezen en taal staan centraal
.. Creatief circuit op vrijdagmiddag voor groepen 5 t/m 8
(koken, EHBO, figuurzagen, programmeren, leer bewerken, drama e.d.)
.. Bewegen is belangrijk: dit doen we samen met een vakleerkracht gym, beweegwijs op het plein en zwemonderwijs
.. Leren samenwerken en leren zelfstandig werken
.. Zowel papier als digitaal leren
.. Onderwijsassistenten geven ondersteuning aan leerlingen en groepen die meer hulp kunnen gebruiken


Via onze website, Facebook-pagina en Instagram willen we u als ouders en verzorgers op de hoogte houden van alles wat zich afspeelt in en om onze school.