Welkom

In een paar zinnen geven wij de belangrijkste kenmerken van onze school aan:

  • Wij zijn een basisschool, dat wil zeggen een school voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
  • Wij zijn een openbare school, een school voor iedereen, ongeacht levensovertuiging, godsdienst of maatschappelijke achtergrond. Er kan, als de ouders dat wensen, bij voldoende belangstelling vanaf groep 7 aan godsdienstlessen worden deelgenomen.
  • In onze school is alles zo gestructureerd, dat alles voor het kind te overzien is, de kinderen elkaar kennen en dat het kind zich veilig voelt.

Wat willen wij op onze school?

  • Wij willen dat de kinderen daadwerkelijk iets leren in een veilige, prettige en kindvriendelijke omgeving. In de onderbouw gaat dat natuurlijk meer spelenderwijs dan in de bovenbouw.
  • Wij willen dat de kinderen zich op eigen niveau ontwikkelen.
  • Alle kinderen krijgen dezelfde basisstof die bij hun groep hoort. Dit is een basispakket van allerlei vaardigheden en een bepaalde kennis. Er wordt gewerkt op drie niveaus.
  • Voor de zwakke kinderen hebben wij hulpprogramma’s en voor de vlotte kinderen is er voldoende verdiepings- en verrijkingsstof, zodat ook zij zinvol en gemotiveerd kunnen werken.
  • De kinderen worden regelmatig getoetst. Hierdoor wordt hun ontwikkeling continu in de gaten gehouden.
  • We hebben onze school zo gestructureerd, dat de kinderen alles kunnen overzien, elkaar kennen en zich veilig voelen.
  • In het kader van het bevorderen van gezond gedrag, is het de bedoeling dat er op onze school, vóór de lessen, in de pauzes en na de lessen meer gespeeld, dus meer bewogen wordt. Een en ander gebeurt op een ruim en speciaal daartoe ingericht Beweeg Wijs schoolplein. Hier is voldoende ruimte en inspiratie om met elkaar te gaan spelen. Het concept Beweeg Wijs ligt hieraan ten grondslag


Via onze website en onze Facebook-pagina willen we u als ouders en verzorgers op de hoogte houden van alles wat zich afspeelt in en om onze school.