Kerst Zwart,
een school naar mijn hart!

Open huis:
5 februari 19.30 - 20.30
6 februari 9.00 - 12.00

Welkom op de site van de Kerst Zwartschool

Ons team wil dat de kinderen daadwerkelijk iets leren in een veilige, prettige en kindvriendelijke omgeving. In de onderbouw gaat dat natuurlijk meer spelenderwijs dan in de bovenbouw. 

Daarbij kunnen de kinderen zich op eigen niveau ontwikkelen. Alle kinderen krijgen dezelfde basisstof die bij hun groep hoort. Dit is een basispakket van allerlei vaardigheden en een bepaalde kennis.

Voor leerlingen met speciale behoeften zijn er hulpprogramma’s en er is voldoende verdiepings- en/of verrijkingsstof, zodat iedereen zinvol en gemotiveerd kan werken.

Regelmatig vinden toetsingen plaats zodat de ontwikkeling continu in de gaten wordt gehouden. 

De school is zo gestructureerd, dat de kinderen alles kunnen overzien, elkaar kennen en zich veilig voelen.Via onze website en onze Facebook-pagina willen we u als ouders en verzorgers op de hoogte houden van alles wat zich afspeelt in en om onze school.

 

   

 

Voorlopig advies

Vandaag krijgen de kinderen van groep 8 het voorlopig advies voor het V.O. mee naar huis.

Schoolfotograaf

Vandaag komt de schoolfotograaf op school.

Schoonmaakavond groep 1 t/m 8

Vandaag wordt de school schoongemaakt. Hiervoor wordt t.z.t. uw hulp gevraagd.

De Kerst Zwartschool is genoemd naar hoofdonderwijzer Kerst Zwart, die van 1889 tot 1924 aan
de Dorpsschool verbonden was. Hij heeft veel voor de school en de ontwikkeling van
de Ruurloërs gedaan en was zeer geliefd bij de jeugd. Bovendien was hij de schrijver van
verschillende geschiedenis- en natuurboeken.