Kanjertraining

Wij hebben met het team een cursus “Kanjertraining” gevolgd. Dit is een methode voor leerlingen van 4 t/m 16 jaar die is ontwikkeld door drs. G.Weide. Bij het ontwikkelen van deze methode is dhr. Weide vanaf 1996 samen met ouders nagegaan waar kinderen behoefte aan hebben in het sociaal functioneren. De onderwerpen die de ouders belangrijk vonden (vriendschap, vertrouwen, gevoelens, stoppen met treiteren/pesten, begrip tonen, zelfrespect, etc.) zijn in de methode verwerkt.

Het belangrijkste doel van de methode is volgens dhr. Weide: “Dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de “Kanjertraining” zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen”.

     

Voor meer informatie over de Kanjertraining, klikt u hier.