Kledingactie Bag 2 School

Kledingactie Bag 2 School

We vragen uw aandacht voor de Bag 2 Schoolactie. Als u oude kleding heeft, breng die dan s.v.p. naar school. Dat kan het hele jaar door.
Wel is het verzoek om niet te gedateerde kleding en kleding van een redelijke kwaliteit in te leveren. Bij voorkeur is kinderkleding gewenst en kleding voor jongvolwassenen.

Het eerstvolgende officiële inzamelmoment is op dinsdag 29 oktober 2019 (week na de herfstvakantie). Dan wordt om 10:00 uur de kleding met een vrachtauto opgehaald.
U kunt de zakken met kleding en aan elkaar gebonden schoenen kwijt bij het oud papierhok naast de fietsenstalling. De opbrengst van de kleding komt ten goede aan school en de kinderen.
Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze inzameling!

Met vriendelijke groet,
De Ouderraad

Naar het overzicht