Inzamelpunt frituurvet

Wat een 'vet' initiatief! ????
 
De Kerst Zwartschool is onlangs begonnen met het inzamelen van flessen gebruikt frituurvet. Door het inzamelen van gebruikt frituurvet dragen we samen ons steentje bij om de buurt duurzamer en schoner te maken. Frituurvet in het riool of bij het restafval is namelijk zeer schadelijk voor het milieu! Het door ons ingezamelde gebruikt frituurvet wordt gerecycled tot duurzame biobrandstof waardoor autorijden een stuk milieuvriendelijker wordt. ????
U kunt uw flessen (tijdens schooltijden) inleveren in de gele container die bij de fietsenstalling op het plein staat. De school ontvangt een bijdrage voor de ingeleverde flessen.
Naar het overzicht