Veiligheidsonderzoek

Veiligheidsonderzoek
Om als school voortdurend te blijven werken aan de kwaliteit, hebben wij onder meer inzicht nodig in de resultaten
van de school en de tevredenheid van personeel, ouders en leerlingen. Daarnaast is het van belang inzicht te hebben
in de mate en hoedanigheid van eventueel pestgedrag, en daarmee samenhangend de veiligheid, op school. Daarom
nemen de leerlingen van groep 6 tot en met 8 deel aan het Veiligheidsonderzoek. Dit wordt ook uitgevoerd door de
“Onderzoek & Innovatie Groep”.

Naar het overzicht