Uitslag Ouderbetrokkenheidsonderzoek

Uitslag Ouderbetrokkenheidsonderzoek

Ouderbetrokkenheid vinden wij als school erg belangrijk. Wederzijdse betrokkenheid van ouders en school creëert namelijk optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van en het leren door kinderen, thuis en op school.

Het gaat niet alleen om elkaar te informeren maar ook om samenwerken. Bij gelijkwaardigheid gaat het erom dat alle betrokkenen zich houden aan de gemaakte afspraken en dat we bereikbaar zijn voor elkaar!

Ouders voelen zich in hoge mate betrokken bij de school. Wij scoren als school goed.

 

Naar het overzicht