Oproep nieuw MR-lid.

Oproep nieuw MR-lid.

Voor de MR zijn wij op zoek naar een ouder die plaats willen nemen in de oudergeleding van de MR. Er is een vacature.

De Medezeggenschapsraad is op de Kerst Zwartschool een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden meepraten en meebeslissen over het schoolbeleid.

De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals verbeteringen in het onderwijs, de veiligheid op school, het formatieplan etc. De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer één keer in de zes weken.

Wij willen iedere ouder de gelegenheid geven zich kandidaat te stellen. Lijkt het u wat om mee te denken en het beleid van school kritisch te volgen, geef U dan nu op: mr@kerstzwartschool.nl. Dit kan tot en met maandag 3 juni 2019.

Mocht U vragen hebben over de MR, dan kunt U deze via de e-mail stellen: mr@kerstzwartschool.nl of spreek één van onze leden aan. De huidige oudergeleding van de MR bestaat uit Kasper Visschers, Karin Engelen, Mark Plekkenpol en Albert Stocker.

Naar het overzicht