Kerst Zwartschool is gezond

Kerst Zwartschool is gezond

De Kerst Zwartschool heeft het vignet Gezonde School behaald. Met dit vignet laat de Kerst Zwartschool zien dat zij voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. De Kerst Zwartschool is trots op dit behaalde resultaat!


Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt de Kerst Zwartschool voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

 

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat Bewegen en sport. Hiervoor worden de volgende activiteiten ingezet: gymlessen door een vakleerkracht, in de zomermaanden zwemlessen voor de groepen 3 tot en met 8. Beweegwijs op het plein, buitenschoolse sportactiviteiten en juniorcoaches (begeleid spelen op het plein tijdens de pauze). Het promoten van diverse sporten en verschillende sportactiviteiten buiten schooltijd.

 

Samen met mijn team van de Kerst Zwartschool zijn wij trots om een Gezonde School te zijn. Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Naar het overzicht