Bezoek van Avonturijn

Bezoek van Avonturijn

Maandagochtend 15 april brachten de peuters van de speelleergroep van de Avonturijn een bezoek aan de groepen 1A en 2A. Eerst hebben de peuters lekker buiten gespeeld samen met de jongste kleuters. Al snel probeerden ze de (loop)fietsen en/of de karren uit. Anderen zag je lonkend naar het zand in de grote zandbak kijken. En hoe leuk is het om ineens je grote zus te zien spelen op het schoolplein!

Nadat de peuters uitgespeeld waren, brachten ze een bezoek aan groep 2. Daar hebben ze smakelijk fruit gegeten en water gedronken. We hebben gezamenlijk gekeken en geluisterd naar een (digitaal) prentenboek. Tenslotte hebben we nog paasliedjes gezongen. Zowel de peuters als de kleuters hebben genoten.

Naar het overzicht