Bericht van de Ouderraad

“De Ouderraad (OR) bestaat uit een groep enthousiaste ouders en een leerkracht van school. We vergaderen eens per maand. De OR houdt zich onder andere bezig met het (mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de koningsspelen, het schoolreisje en de avondvierdaagse.

We zoeken op dit moment nog één nieuw OR-lid. In het bijzonder zoeken we een penningmeester; maar ook als je een andere bijdrage zou willen leveren aan de OR, meld je dan aan.

Heb je belangstelling voor de rol van penningmeester of een andere plek binnen de OR, stuur een mailtje aan Nicole te Plate: nteplate@kerstzwartschool.nl”.

 

Ter informatie nog even de taken van de penningmeester:

  • het transparant beheren van alle gelden van de stichting;
  • het innen van de ouderbijdrage
  • het doen van betalingen namens de OR;
  • het opstellen van de begroting en jaarstukken in samenspraak met andere leden van de OR;
  • het zorgdragen voor de financiële verantwoording tijdens de jaarvergadering.

Meer informatie over de OR kan je vinden op de website van onze school onder menu/welkom en op pagina 33 van de schoolgids.”

 

Secretaris OR, Mariël Lenderink

Naar het overzicht