Nieuwsbrief 16 april 2018:

  

Ruurlo, 16 april 2018

Beste ouders/verzorgers,


Welkom op onze school

Hailey de Wals, Jesse Milder, Marly van de Goor, Loek Banda en Vera Beltman starten in groep 1a.

Wij wensen hun een hele fijne en leerzame schooltijd toe!

 

Inspiratiedag Kleuteruniversiteit

Op zaterdag 7 april hebben juf Anneke en juf Nicôle deel genomen aan de inspiratie dag van de Kleuteruniversiteit. Zij hebben diverse workshops gevolgd en veel inspiratie opgedaan om met leuke en nieuwe ideeën weer bij ons op school aan de slag te gaan. Naar aanleiding van de inspiratie dag worden er nog nieuwe materialen aangeschaft.

 

Groep 5a naar het bos

Woensdag 11 april kreeg groep 5a les van het IVN Natuureducatie Achterhoek.

Het thema van deze ochtend was ‘Bos als flatgebouw’. De les werd gegeven in de Boswachterij Ruurlo.

Twee medewerkers van Staatsbosbeheer vertelden over het bos en hun bewoners en over de diverse lagen die samen het bos vormen.

Heel wat beestjes werden bekeken en via een insectenkaart konden de kinderen achterhalen met wat ze te maken hadden. De kinderen waren erg enthousiast. Het was dan ook een leuke en leerzame ochtend.

 

Studiemiddag ‘Jongleren in het verkeer’

Woensdagmiddag 11 april zijn een aantal leerkrachten van de groepen 1,2 en 3 samen met de leidsters van peuteropvang ‘de Harlekijn’ naar een bijeenkomst van ‘Jongleren in het verkeer’ (Veilig Verkeer Nederland) geweest in Borculo. Het project wordt gesubsidieerd door de gemeente Berkelland.

Speciale aandacht ging uit naar jonge kinderen op de fiets deelnemen aan het verkeer.

Na de meivakantie  gaan we in de onderbouwgroepen met dit thema aan de slag.

Bij de afsluiting kregen we diverse materialen mee die we kunnen inzetten tijdens het werken over dit thema, waaronder een mooie loopfiets.

 

Bezoek aan het bos

Groep 4a is afgelopen donderdag middag 12 april naar het bos geweest. Onder leiding van twee natuurgidsen hebben zij de verschillende opdrachten uitgevoerd. Met de loep konden  zij o.a. kleine bosbewoners (kevers, torren en mieren) bekijken. Het was een leerzame middag!

Tip van de natuurgids! Ben je in het bos geweest, controleer dan even goed of je teken hebt!

 

Gastspreker groep 8b

Afgelopen dinsdag 10 april kregen we dhr. Waaker op bezoek. Deze, uit Amsterdam afkomstige, Joodse man vertelde over zijn ervaringen tijdens de 2e Wereldoorlog. Daarnaast legde hij regelmatig de link naar de wereld van nu en (het missen van) onderling respect.

 

Gastspreker groep 8a

Op uitnodiging van het Westerborkproject Ruurlo was Carla van Dokkum  op donderdag 12 april gastspreker bij groep 8a. Carla, toen een 3 maanden oude Joodse baby, werd net voor een razzia in Amsterdam door een bekende weg gesmokkeld en naar Groningen gebracht.  Daar werd ze in een pleeggezin grootgebracht. Lang heeft ze niet gedurfd naar haar verleden te vragen..... Een levensverhaal waar groep 8a geboeid naar luisterde.

 

Stagiaire

“Hallo! Ik ben Lisanne Weeland en ben bijna 22 jaar. Dit betekent dat ik alweer 10 jaar geleden zelf deze school verlaten heb. Ik heb hier veel leuke herinneringen opgebouwd en ben blij dat ik hier nu een geruime tijd stage kan lopen. Nadat ik de opleiding pedagogisch werker jeugdzorg heb afgerond, studeer ik nu pedagogiek aan de HAN in Nijmegen. Hier woon ik ook op kamers, maar natuurlijk ben ik Ruurlo niet vergeten. Tot en met december/januari ben ik op de maandag onder meer te vinden in groep 1/2 bij juf Kim. Ik heb erg veel zin in deze uitdaging, tot dan! 
Groetjes, Lisanne”


Cito-toets voor groep 8

We hebben dit jaar bewust gekozen voor de digitale adaptieve Centrale Eindtoets. Digitalisering is niet meer weg te denken uit het hedendaagse onderwijs. Met de digitale adaptieve Centrale Eindtoets krijgen leerlingen een toets die past bij hun ontwikkeling en met op hun niveau aangepaste vragen. Daardoor kunnen leerlingen laten zien waar ze goed in zijn: rekenen en/of taal. Omdat er maar één opgave per scherm verschijnt, zijn kinderen minder snel afgeleid en kunnen zij zich beter concentreren op de opgaven. Dat betekent dat niet beide groepen 8 tegelijk, maar afwisselend met de toets bezig zullen zijn.

 

Segnocollectief heeft op 6 april een oriëntatie les voor de groepen 4 en 5 verzorgd

Op 6 april kwam het Segnocollectief op school om een muziekles met instrumenten te verzorgen. De leerlingen hebben kennis kunnen maken met diverse instrumenten. Wat hebben ze genoten.. Het was geweldig om te horen wat ze allemaal al met de instrumenten konden. Het leek al bijna een echt schoolorkest. Maar daarvoor zal dan wel doorgegaan moeten worden met oefenen.

Bij het Segnocollectief kan overigens iedereen een gratis proefles krijgen op een instrument naar keuze.

 

Iedereen van groep 7 is geslaagd voor het theorie van het verkeersexamen

Op 5 april hebben de leerlingen van groep 7 het theorie-verkeersexamen met goed gevolg afgelegd. Van harte gefeliciteerd! Dinsdag 10 april hadden zij het praktijk gedeelte; hiervoor werd helaas geen 100% score behaald.

 

Koningsspelen

Op vrijdag 20 april a.s. is het weer zover! Wij vieren Koningsdag!

Anders dan andere jaren zullen we dit jaar niet starten met een ontbijt. Wel gaan we sportief bezig. Deze ochtend zullen er twee spelrondes zijn. Kinderen uit groep 8 begeleiden groepjes met leerlingen uit alle andere groepen. Zij gaan gezamenlijk diverse spelen doen.

Bij slecht weer gaan de spelrondes wel door, maar ze worden naar binnen verplaatst en waar nodig aangepast.

De kinderen mogen uiteraard verkleed op school komen. Wij hopen op een stralende gezellige ochtend!

 

Opbrengst Bag2School actie

Deze keer hadden wij minder zakken met kleding dan de vorige keer. Wij hebben nu 1078 kilo ingezameld en de opbrengst was € 323,40. Wij willen u daarvoor hartelijk danken. Het geld komt de leerlingen ten goede.

Wij hebben nu voor alle groepen twee foamballen gekocht.

 

Mailadres ouderraad

Wil u iets willen melden of vragen aan de ouderraad, dan kunt u dit ook mailen naar: orkerstzwartschool@gmail.com

 

Nieuwsbrief Meldcode  Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De nieuwsbrief van april 2018 is te vinden op: meldcode@arnhem.nl.

 

Agenda:

t/m 22 april           DoeKoe Scholenactie

12 april                 Speuren in het bos groep 4A

12 april                 Gastsprekers in de groepen 8

16 april                 Tennislessen (groepen 1 t/m 8)

16 april                 Technieklokaal groep 8A

16 t/m 26 april      CITO-Eindtoets

18 april                 Studieavond voor het team van 18.30 tot 22.00 uur

19 april                 Speuren in het bos groep 4B/5B

20 april                 Koningsspelen

27 april                 Koningsdag voetbaltoernooi

 

Met vriendelijke groeten,

namens het team

 

Willemien van Uhm