Nieuwsbrief 14 mei 2018:

 Ruurlo, 14 mei 2018  

Beste ouders/verzorgers,  

Schoolvoetbaltoernooi 
Op 27 april werd het schoolvoetbaltoernooi  voor de groepen 7 en 8 gehouden. Ons meisjesteam heeft in de zinderende finale  met de strafschoppen verloren van de Willibrordus 2. Bij de jongens is Kerst Zwart 1 eerste geworden en Kerst Zwart 2 tweede. Het was een sportieve en gezellige ochtend op sportpark ’t Rikkelder. Alle coaches, begeleiders en supporters, bedankt voor uw inzet. Doordat jongens Kerst Zwart 1 eerste was geworden,  mochten zij op woensdag 9 mei naar het regionale schoolvoetbaltoernooi in Lochem. Helaas was hun optreden daar net niet goed genoeg om door te gaan naar de volgende ronde, maar het waren sportieve en mooie wedstrijden met enthousiaste coaches en toeschouwers. Allemaal hartelijk dank! 

 

Reünie oud-leerlingen 
Afgelopen zaterdagmiddag vond een gezellige reünie plaats van oud-leerlingen die lang geleden onze school bezochten. Deze groep mensen kwam rond 1962 van school af. De groep verzamelde zich in de loop van de middag op de Kerst Zwartschool en werd ontvangen met een kop koffie en thee. Hierna vervolgden zij hun programma met een tochtje met de Berkelzomp en uiteindelijk met een gezellig etentje bij de Tapperij. Fijn dat oud-leerlingen, van  welke leeftijd dan ook, de school weer weten te vinden! 


Peuteropvang de Harlekijn blijft open 
Stichting OPONOA zal er alles aan doen om het goedlopende traject opbrengstgericht werken tussen  Peuteropvang de Harlekijn en onze school te continueren. Zo zal de doorgaande lijn gewaarborgd blijven. De peuteropvang zal dus open blijven en juf Francis en juf Marga blijven de opvang voor de peuters verzorgen. 


Schoolreizen groep 3 en groepen 6 & 7 
Dinsdag 15 mei vinden er twee schoolreizen plaats. De groepen 3 zijn die dag naar de Julianatoren in Apeldoorn en de groepen 6 en 7 bezoeken Ouwehands Dierenpark in Rhenen.  

 

Zwemmen 

woensdag 

Vrijdag 

8.45 -   9.15            8A 

8.45 -   9.15              8B 

9.15 -   9.45            6A 

9.15 -   9.45              6B/7B 

9.45 - 10.15            5A 

9.45 - 10.15             7A  

10.15 - 10.45          4B/5B 

10.15 - 10.45            3B 

10.45 - 11.15          4A 

10.45 - 11.15            3A 

Schoolzwemmen 
Het zwemrooster is gewijzigd. Hierbij het juiste rooster, dan weet u wanneer welke groep zwemt. Wanneer de buitentemperatuur lager is  dan 19 graden, gaat het niet door. Wanneer onze leerlingen zwemmen, wordt de eerst daarop volgende gymles geannuleerd. 


Schoolreis groepen  4 & 5 
Dinsdag 22 mei gaan de groepen 4 & 5 naar Attractiepark Slagharen. De desbetreffende groepen krijgen hierover deze week een brief. 

 
Vrijkaartjes voor de mei kermis 
Van de Stichting Kermis Ruurlo krijgen alle kinderen een vrijkaartje voor de mei kermis van komend weekend. Deze kaartjes worden in de loop van de week in de groepen uitgedeeld.  De kermisattracties staan in het centrum van ons dorp, op het Kerkplein en in een gedeelte van de Dorpsstraat.  


Groep 8B en groep 8A op bedrijfsbezoek bij Bronkhorst High-Tech 
Donderdagmiddag 31 mei gaat groep 8B op bezoek bij Bronkhorst High-Tech. Op donderdagmiddag 7 juni is groep 8A aan de beurt. Zo zien onze oudste leerlingen niet alleen de buitenkant van het gebouw, maar ook wat er binnen in het bedrijf allemaal gebeurt. Fijn dat we mogen kijken. 


Juffen en meesters-dag verplaatst naar 6 juni 
Op de kalender staat dat de verjaardag van de leerkrachten gevierd zou worden op woensdag 30 mei.  De datum van de verjaardag komt te vervallen i.v.m. de stakingsdag. De verjaardag van de leerkrachten zal nu plaats vinden op woensdag 6 juni 

 
Staking op 30 mei 
Op 30 mei a.s. gaan de scholen in de provincie Gelderland staken. Onze school doet daar ook aan mee.  

Binnen de Medezeggenschapsraad bespreken we dit onderwerp natuurlijk ook. Wij staan achter deze staking, omdat ook wij ons zorgen maken over de hoge werkdruk, de uitval van leerkrachten en het groeiende lerarentekort doordat er veel minder leerkrachten bijkomen dan ermee stoppen.  

Wij willen dat het onderwijs een aantrekkelijk beroep blijft, zodat onze leraren met dezelfde passie en gedrevenheid kunnen blijven werken zoals ze nu ook elke dag doen.  

Wij gaan voor meer onderwijzers en onderwijsondersteuners, zodat onderwijs op maat gegeven kan worden, gesteund door onze visie dat ieder kind het onderwijs krijgt dat aansluit bij zijn/haar talent en behoefte.  

Het gaat immers om de toekomst van onze kinderen.  

Wij vragen hierbij dan ook om uw begrip en steun voor deze staking.  

Oudergeleding MR 

 

Agenda: 

15 mei     Schoolreis groep 3 naar de Julianatoren 

15 mei     Schoolreis groep 6 en 7 Ouwehands Dierenpark 

16 mei     Hoofdluiscontrole  

16 mei     Dartspelen: jeu de Boules- darten-superfling-knikkeren van 12:15 – 13:30 uur voor 4 t/m 7 jaar  

                en 8 t/m 12 jaar 

17 mei     Voorlichting Bureau Halt (8A en 8B) 

17 mei     Theater & drama’ voor de groepen 4 t/m 6 van 15.30 tot 16.30 uur op school (Amber Hofstede) 

22 mei     Schoolreis groep 4 en 5 naar Attractiepark Slagharen 

22 mei     Spelen in het Circus’ voor de groepen 1 t/m 3 van 15.30 tot 16.30 uur in het speellokaal  

                (Jasmin Besselink) (i.v.m. de schoolreis start het op 22 mei) zie bijlage 

29 mei     Schoolfotograaf 

30 mei     Stakingsdag  

 

Met vriendelijke groeten, 

namens het team 

Willemien van Uhm