Nieuwsbrief 27 november 2017:

Ruurlo, 27 november 2017

Aan de ouders, 
Graag wil ik u over het volgende informeren: 

Welkom op onze school

Karaas Aziz in groep 1A

Sophia van Dorrestein in groep 1A

Rens Hendriksen in groep 2B

Wij wensen hun een hele fijne en leerzame schooltijd toe!

 

Groep 1b/2b op bezoek bij bakker Oude Wesselink

In kader van het project ‘De bakker’ mochten de kinderen van groep 1b/2b donderdag 9 november een kijkje komen nemen bij een echte bakker. Op school hadden we al een week over dit thema gewerkt en de huishoek was ook ingericht als bakkerswinkel. De kinderen wisten er al heel veel over te vertellen maar Sandra ter Bogt, een lid van de OR, kon het nu in de bakkerswinkel ook laten zien. We zagen verschillende soorten brood en broodjes. Koekjes, pepernoten en lekkere taartjes. In het magazijn zagen we een broodsnijmachine en hoe dat in zijn werk gaat. Daarna mochten alle kinderen achter de toonbank een kijkje nemen. En die heerlijke taartjes lagen precies op ooghoogte van de kinderen! Tot slot kregen alle kinderen een heerlijk speculaasje.

Medewerkers van bakker Oude Wesselink, bedankt voor de leerzame ochtend.

 

Sint

Onlangs hebben een aantal ouders uit de groepen 1 en 2 tijdens de Sinterklaasknutselavond weer mooie Sintwerkstukken gemaakt. De leerlingen en hun leerkrachten vonden ze prachtig! De Ouderraad heeft de gangen van de school en de Carrousel weer mooi versierd. Allemaal hartelijk dank voor uw inzet.

Dinsdag 5 december moeten alle kinderen al om 8.15 uur op school zijn. Dit, omdat wij Sint om 8.25 uur  bij school verwachten.

U hoeft uw kind die ochtend geen eten of drinken mee te geven. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn die middag vrij.

Surprises (van de leerlingen uit groep 5 t/m 8) mogen al vanaf maandag 4 december op school worden gebracht.

Let op!  Wilt u bij aankomst van Sint achter de kinderen plaatsnemen en geen auto’s voor de school parkeren? Zo hebben de leerlingen goed zicht op de aankomst van Sint. Alvast bedankt!

 

Leerlingenraad

De leerlingenraad is met een voorstel gekomen voor de invulling van het middagprogramma van het Sinterklaasfeest. Er zaten erg leuke ideeën bij. Ook heeft de leerlingenraad nog wensen en ideeën voor de invulling van Techniek. Bovendien melden de leerlingen wat gerepareerd moet worden in school. Geweldig hoe de leerlingenraad bezig is. Zij koppelen alles terug naar de groep en komen zo weer met fantastische plannen. Binnenkort krijgen zij ook een budget! Maar daarvoor moeten zij eerst een plan indienen.

 

Twee nieuwe regels in school

Naast de Kanjertrainingregels hebben wij nog twee nieuwe regels toegevoegd:

De afspraken van de Kanjer training zijn:

 • We zijn te vertrouwen
 • We helpen elkaar
 • We spelen niet de baas
 • We doen niet zielig
 • We lachen elkaar niet uit!

De twee regels die wij hieraan toevoegen zijn:

 • Wij praten zachtjes in school
 • Wij lopen rustig in school.

 

Dit is in alle groepen besproken en alle kinderen zeggen zich eraan te houden.

Wij gaan hier met ons allen hard aan werken!

 

Hartelijk dank voor een extra computer in groep 2a

Onlangs kregen wij van Daniël Brekveld van dPC Solutions een computer aangeboden. Heel hartelijk dank daarvoor! De computer wordt speciaal ingezet voor leerlingen die weinig of geen ervaring hebben met het werken op een pc.En hartelijk dank voor…

Fijn dat wij een staafmixer, een mixer, een podium en nieuw computerscherm hebben ontvangen van diverse kanten. Wij zijn u allemaal heel erg veel dank verschuldigd. Onze leerlingen zijn hier erg blij mee!


Stagiaires

“Hallo allemaal!

Ik ben Fleur Schutte, 16 jaar en ik loop stage in groep 6a. Ik doe de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4 op het Graafschap College in Doetinchem. Ik loop van 15 november 2017 tot 5 juli 2018 stage op de woensdag en donderdag en heb er veel zin in!

Vriendelijke groet, Fleur Schutte.”Ik ben Chayenne van Campenhjout, ik ben 18 jaar en woon in Barchem. Ik loop stage in groep 1a. Ik zit in het 1ste jaar van de opleiding pedagogisch medewerker niveau 3 op het Graafschap College in Groenlo.

 


In groep 2a loopt Maud Koets, van Beeckland in Vorden, stage. En in groep 1a loopt Chayenne van Campenhout stage; zij zit op het Graafschap College.


Nascholing team Kerst Zwartschool

Twee personeelsleden hebben de cursus ‘Hoogsensitiviteit’ bij kinderen gevolgd. Het was een erg interessante cursus. Zij zullen ook de verdiepingstraining volgen.

Zaterdag 25 november was de Nationale Schoolleiders Top in Utrecht. Daar heb ik (Willemien van Uhm) aan deelgenomen. De thema’s waren deze keer: visieontwikkeling, leiding geven aan verandering en omgaan met menselijk kapitaal. Op deze schoolleiderstop leren we van elkaars valkuilen en successen. Want in de uitwisseling van ervaringen maak je elkaar wijzer.

Naast – uiteraard – schoolleiders waren toonaangevende leiders en bestuurders vanuit het bedrijfsleven aanwezig, sporters, kunstenaars, als ook Minister van Onderwijs, Arie Slob. Samen kunnen we zorgen voor het beste onderwijs.


Schoenendoos actie 2017

Op vrijdagochtend 8 december worden de schoenendozen opgehaald door de firma Hoftijzer. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind vrijdagochtend de schoenendoos meeneemt; dan mogen ze die persoonlijk geven.

 

Beweegwijs

Donderdag 30 november

Dansen met de Aerobic Dance Centre Studio in de Speelzaal van de Kerst Zwartschool van  15.15 uur – 16.30 uur. Dit is voor de leerlingen van 8 t/m 12 jaar.

 

Volleybaltraining in de gymlessen

Op vrijdag 1 en 15 december worden de gymlessen voor groep 6 / 7 en 8 verzorgd door de trainer Sjoerd Nijkamp van VolleybalverenigingTornax. Dit wordt aangeboden door Tornax om de kinderen goed voor te bereiden op het schoolvolleybaltoernooi Berkelland, dat op vrijdag 5 januari 2018 zal worden gehouden. 

De kinderen kunnen zich hiervoor opgeven bij de leerkracht.

We hopen dat zij het leuk gaan vinden! 

 

Nieuwe regel overblijven

Om het overblijven voor iedereen, de individuele leerling, de groep en de overblijfouder gezellig, respectvol en veilig te laten verlopen, zien wij ons genoodzaakt om met een nieuwe afspraak te komen.

Als een leerling zich niet houdt aan de afspraken die gelden tijdens het overblijven, dan krijgt hij/zij eerst een waarschuwing. Bij een volgende aanvaring volgt een ‘gele kaart’ die door de ouder(s) ondertekend moet worden. De tweede ‘gele kaart’ houdt in dat de leerling één maand niet meer de gelegenheid krijgt om op school over te blijven.

Een ‘gele kaart’ wordt dus uitdrukkelijk pas gegeven, nadat er overleg is geweest tussen de leerling, de overblijfouder en de leerkracht van de leerling.

Wij hopen dat deze nieuwe afspraak ervoor zorgt dat de overblijfsfeer prettig blijft voor iedereen.

 

Eerste Heilige Communie

Bij voldoende deelname zal er in 2018 weer een Eerste Heilige Communie zijn. U kunt Uw kind hiervoor opgeven vóór 5 januari bij Marijke Klein Gunnewiek, richard-marijke@concepts.nl of Paulien Pierik, p.pierik@skbg.nl

 

Cool2Bfit (GGD)

“Maakt u zich wel eens zorgen over wat uw kind eet en wat dat doet met zijn of haar gewicht? Een ongezond gewicht bij kinderen brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Cool2Bfit, een programma waarbij het fit worden en afvallen van kinderen met overgewicht centraal staan, kan helpen bij het veranderen van de manier van leven. Cool2Bfit draait al succesvol in meer dan 40 Nederlandse gemeenten. Ook in Berkelland zijn er al twee groepen gestart, in Neede en in Eibergen. In januari start er in Borculo een groep voor kinderen van 4 tot 8 jaar.

Wat is Cool2Bfit?

Cool2BFit is fit worden en afvallen op een ‘coole’ manier voor kinderen in de leeftijd 4 tot ongeveer 13 jaar. Het programma is gericht op het veranderen van de manier van leven, zoals bewegen en eten. Ook is er aandacht voor het omgaan met moeilijke situaties rondom eten. Dit gebeurt door een team, dat bestaat uit een kinderfysiotherapeut, diëtist, GZ-psycholoog en een sportinstructeur. Het programma duurt in totaal 1,5 jaar. Deelname aan het programma kost 15 euro per maand. De overige kosten betalen de zorgverzekering en gemeente.

Wilt u uw kind aanmelden of meer weten? Kijk dan op www.cool2bfit.nl of www.berkellandfit.nl

Cool2Bfit in Berkelland is een initiatief van Berkellandfit, de gemeente en GGD.”


Donatie van € 500,- aan Stichting Twiga dankzij de sponsorloop

Stichting Twiga ondersteunt een kleinschalig kinderproject in Tanzania, waarbij kansarme kinderen begeleid worden naar een betere toekomst. Voor deze Stichting heeft Marieke van Dalen nog vrijwilligerswerk gedaan.

In Mto wa Mbu (Noorden van Tanzania) stelt het project ‘Sarakasi ya Vijana’ ca. 90 kansarme kinderen in de gelegenheid kleuter-, basis- en middelbare school onderwijs te volgen. De medewerkers van Sarakasi ya Vijana zorgen ervoor dat de ‘Sarakasi kinderen’ naar school kunnen gaan, dat ze een uniform, schoolboeken en schoolspullen hebben; dat schoolgeld wordt betaald; dat er bijlessen worden gegeven en dat de thuissituatie – waar mogelijk – beter wordt afgestemd op het schoolgaande kind. Door de versterking van de driehoek school–kind–familie leren de kinderen op een gezonde manier op eigen benen te staan. Omdat er bijna geen banen zijn, helpen we – waar mogelijk – de kinderen na hun onderwijsloopbaan werk te vinden via ons eigen netwerk of door zelf iets op te zetten.

De lokale staf begeleidt de kinderen samen met internationale vrijwilligers en sponsoren naar een hoopvolle toekomst.

 

Vervangingsproblematiek

Bij afwezigheid van een leerkracht probeert de school zo snel mogelijk een invaller te regelen.

Het is soms moeilijk om bij uitval van een leerkracht invallers te vinden. Daarom is door het College van Bestuur een noodplan voor extreme invalproblemen opgesteld.

Dit is als volgt:

 • De locatiecoördinator maakt een voorlopige inschatting hoe lang de inval nodig zal zijn.
 • Invallers worden benaderd door een medewerker van de stichting Oponoa. Lukt het niet een invaller te vinden dan:
 • Wordt door verschuiving van eigen leerkrachten een oplossing gezocht.

   Leidt dit niet tot een oplossing dan wordt:

 • De betreffende groep verdeeld over de overige groepen.

   In uiterste nood kan een groep vrij gegeven worden, mits de ouders vooraf op de hoogte  

   zijn gesteld en er opvang is geregeld voor de kinderen die niet naar huis kunnen.

 

Agenda

27 november   
Schoen zetten

28 november    M.R.-vergadering

30 november    Beweegwijs: Dansen met de Aerobic Dance Centre Studio (€ 1,-)( 8 t/m 12 jaar)

1 december     Maandsluiting gr. 4a om 8.45 uur. Maandsluiting gr. 6b/7b om 11.15 uur

5 december     Sinterklaasfeest. Gr. 1 t/m 4 zijn ’s middags vrijdag. 
Groepen 5 t/m 8 hebben lootjes getrokken en surprises gemaakt en maken er een leuke ochtend van. U hoeft de kinderen deze dag geen eten en drinken mee te geven!

6 december    
Studiedag gr. 1 t/m 4 zijn vrij

8 december     Schoenendozen worden opgehaald

12 december  Staken?

 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Willemien van Uhm