Extra nieuwsbrief staking 12 december 2017

Aan                      de ouders/verzorgers van alle leerlingen van de Kerst Zwartschool

Betreft                 acties primair onderwijs

Beste ouders,

Zoals u via de media al hebt gehoord wordt dinsdag 12 december gestaakt. In de brief van 24 november heeft kunnen lezen waarom de staking doorgaat.

De investeringen komen te laat, dat is niet voldoende om in de toekomst genoeg goede leraren te  blijven aantrekken om het onderwijs voor uw kinderen op peil te houden. Elke dag - zo blijkt uit onderzoek - zijn er 10.000 leerlingen in Nederland die geen les krijgen (omdat er geen vervanging is). Wij doen het niet alleen voor een beter salaris.

Het primair onderwijs heeft de afgelopen jaren bezuiniging op bezuiniging gestapeld zien worden, met tekorten tot gevolg. Iedere bezuiniging wordt onherroepelijk gevoeld in de school.

Helaas bleef gisteren een bevredigend antwoord met de minister uit, het gevolg is dat er op

12 december landelijk gestaakt wordt.

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. Het komt in Nederland zelden voor dat werkgevers en werknemers bij acties samen optrekken. In het primair onderwijs doen we dat nu wel, omdat de nood nog steeds hoog is. De actiegroep van Leraren PO in Actie, de vakbonden en de sectororganisatie PO-Raad werken hierbij samen onder de naam PO-front.

Wat betekent dit alles voor onze school en voor u?

Stichting Oponoa sluit zich hierbij aan. Dit houdt in dat alle scholen vallend onder onze stichting, dinsdag 12 december gesloten zullen zijn. Hierdoor moet u wellicht gebruik maken van extra opvang voor uw kind(-eren).

De opvangorganisatie Avonturijn is op de hoogte gebracht. U kunt desgewenst zelf bij deze organisatie opvang aanvragen.

Gaat uw kind normaliter op dinsdag naar de BSO dan kan het deze dag uiteraard ook op Avonturijn terecht. Voor kinderen die op de dinsdag géén gebruik maken van opvang kunt u contact opnemen met Avonturijn: Sabine van de Kamp, telefoon: 0573-760203.

We begrijpen dat deze actie voor u als ouder vervelende gevolgen kan hebben. Niettemin hopen we op uw begrip voor en ondersteuning van deze actie.

Met vriendelijke groet,
Willemien van Uhm,
namens het team