Nieuwsbrief 7 juli 2017:

  

Ruurlo, 7 juli 2017
Aan de ouders/verzorgers,

Graag wil ik u over het volgende informeren:

Hartelijk dank voor uw hulp
Graag willen wij alle ouders hartelijk danken voor alle hulp van het afgelopen schooljaar.
Bijna iedereen heeft op welke manier dan ook ervoor gezorgd dat wij weer een fantastisch schooljaar hebben gehad en alles goed verlopen is. Wij waarderen dit enorm.

Nieuwe website
We hebben een nieuwe website! Sommige onderdelen zijn beveiligd. U heeft een mail met de juiste gegevens ontvangen.

Musical
De musical van de groepen 8 was weer geslaagd en wij wensen onze leerlingen een hele goede toekomst toe!

Wijziging personeelsbezetting
Er is een wijziging in de personele bezetting. Juf Saskia Lankveld gaat onze school verlaten en juf Manon ten Elsen komt nu in groep 5a samen met juf Jeanet Mol.

De schoolgids 2017-2018 komt op onze website te staan en op de eerste schooldag 21 augustus krijgt 
u van ons de schoolkalender.

Bezetting lokalen
Zie onderstaande plattegrond.Wij wensen u allen een hele fijne en zonnige vakantie toe!


Met vriendelijke groet,
namens het team
Willemien van Uhm