Algemeen

Kijkavond i.v.m. activiteiten Kinderboekenweek

Vandaag kunt u komen kijken naar alle moois dat de kinderen hebben gemaakt n.a.v. de Kinderboekenweek.

Herfstvakantie

Herfstvakantie.

Nationaal Schoolontbijt

De kinderen krijgen op school weer een lekker ontbijtje geserveerd.

Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 8

De voortgangsgesprekken over uw zoon/dochter vinden deze week plaats. U wordt hiervoor nog uitgenodigd.

Sinterklaas-knutselavond groep 1 en 2

Vanavond wordt er weer druk geknutseld op school voor Sinterklaas.

Schoen zetten en Rommelpiet

De kinderen mogen hun schoen zetten. Hopelijk zit er iets lekkers in! We hopen maar dat de Rommelpiet de klassen niet langskomt......

Sinterklaasviering

Sinterklaas zal ons wederom verblijden met een bezoekje aan school.

Kerstkijkavond

Vanavond kunt u van 17.30 - 18.30 uur komen kijken naar alle prachtige Kerstknutsels die de kinderen hebben gemaakt.

Kerstbakjes maken

We gaan weer mooie kerstbakjes maken. Zorgt u voor een blokje oase, versieringen, groen en een bakje/vaasje?

Kerstvakantie

Lekker genieten van de Kerstdagen en Oud en Nieuw tijdens de Kerstvakantie!